onze partners

In Palestina: Het 'Oriënt & Dance Theatre' te Ramallah

Maher Shawamreh is danser en oprichter van het 'Oriënt & Dance Theatre' te Ramallah. Niet bepaald een voor de hand liggende keuze in een land als Palestina, en zeker niet als het om ballet en moderne dans gaat. Hij bouwde een centrum uit en reist ook geregeld naar het buitenland als een soort van cultureel ambassadeur. De documentaire film 'Rough Stage' over zijn leven werd bekroond op het filmfestival van Cannes in 2015.

Het is in zijn 'Oriënt & Dance Theatre' dat we het jaarlijkse zomerkamp voor de kinderen van Jalazoon organiseren.

 

 

 

 

Ma3na: een multi-culturele muziekschool in Vlaanderen

Liesbeth Debruyne is een gedreven en hoog gekwalificeerde violiste. Ze trok naar Palestina en gaf er gedurende 7 jaar les aan het 'Edward Saïd National Conservatory of Music', met vestigingen over het hele land. Samen met  haar man Ramadan Khattab zette ze er diverse projecten op, o.a. in het vluchtelingenkamp van Jericho. Ze leerde van de Palestijnen en hun land houden en ontdekte dat haar viool niet enkel een instrument was om muziek te maken, maar ten dienste kon staan van een volk dat in moeilijke omstandigheden leeft.

Ramadan Khattab studeerde contrabas in Frankrijk en bespeelt meerdere instrumenten, waaronder de oud, de Oosterse versie van de luit.

                                                           

Om veiligheidsredenen zagen ze zich in 2017 genoodzaakt naar België terug te keren. Ze richtten er 'Ma3na' op, een mulitculturele muziekschool die extra kansen geeft aan kansarme en/of vluchtelingenkinderen.

www.ma3na.net